<< Back

Graves #43-80

JASPER GOODRICH, Grave #43 “JASPER GOODRICH born March 15, 1792 died July 6 1871. ----- “
HERMAN MALCOLM OSTERMANN, Grave #44 “HERMAN MALCOLM OSTERMANN * 10 August 1884 † 6 December 1885 ------ Han Kierligheden fik og gav, Hvad meer er her at finde; Paa Høien staaer hans lile Grav, i Hjertet staaer hans Minde.”
FREDERIK THOMAS OXHOLM, Grave #45 “Kammerherre Generalmajor FREDERIK THOMAS OXHOLM fød d. 4 April 1801 død d. 19 Marts 1871.”
H.C.H. v. SCHEEL, Grave #46 “Her hviler Støvet af tre smaae Børn og deres elskede Fader Capt. H.C.H. v. SCHEEL fød 18de Marts 1804 død 17de Mai 1855. Gjensynet trøster den efterladte.”
MOGENS MUNTHE BRUN, Grave #47 “MOGENS MUNTHE BRUN * 24 October 1890 † 8 April 1891. “
HANS D. JACOBSEN, Grave #48 “HANS D. JACOBSEN born May 29, 1904 died July 14, 1963.“
HANS CHRISTIAN HÖY & ANNE MARGRETHE PLOCIAN, Grave #49 “Her under hviler Veldædige --- af öen og --- HANS CHRISTIAN HÖY som var Kongelig Fuldmægtig ved Toldkammeret paa St. Croix föd i Kjöbenhavn den 13 September 1748 Kom til St. Croix 1761 blev gift paa St. Croix den 10. Nov. 1775 med Jomfrue ANNE MARGRETHE PLOCIAN (?) Og döde den 30 May 1782. I deres Ægteskab blev avlet en Sön som hviler ved Faderens Side.”
IOST GERHARD von SCHOLTEN & Peter Carl Frederik von Scholten, Grave #50 “Her under hviler det jordiske af IOST GERHARD von SCHOLTEN Regieringsraad paa “ #50 forts.) “St. Croix i Vestindien fød den 7. Iuli 1783 død den 23 Februar 1824. ------ Tro mod sin Gud og sin Konge, agtet som Mand og Fader, redelig mod sine Venner, Nidkier i sine Embeder. Var hans Død et smerteligt Tab for enhver som kjendte ham. ------ Dette sattes af Peter Carl Frederik von Scholten som Minde paa broderlig Venskab og Agtelse.”
KURT SEGELCKE, Grave #51 (muret dobbeltgravsted med KURT SEGELCKE kun een sten) “f. 5.9.1906 d. 14.1.1907"
Grave #52 (muret dobbeltgravsted - ingen sten eller indskrift)
GUSTAV SPONAGEL, Grave #53 “Hier ruhet in Gott GUSTAV SPONAGEL aus Ratzeburg geb. d. 16 Aug. 1831 gest. d. 8 März 1860.”
#54) (Ingen sten/indskrift - fragment fundet med "--p in Je eh Hi--"
CHARLOTTE L. RUAN, Grave #55 “In Memory of CHARLOTTE L. RUAN born 1798, died 1874.„To depart and to be with Christ is far better”
ANN & JOHN R. SEMPILL, Grave #56 “OUR MOTHER IN Memory of ANN, Widow of JOHN R. SEMPILL born in 1799 died in 1868. ------ Blessed are the dead who die in the Lord.”
W'M. DUMBRECK RUAN, Grave #57 “SACRED to the Memory of W'M. DUMBRECK RUAN born 21st Apr. 1830 Died 29th May 1831.”
WILLIAM BEECH, Grave #58 “In Memory of WILLIAM BEECH Assistant Commissary General in the British Army, born June 8, 1782 died August 20, 1865. (forts.) (#58 forts.) ------ The Righteous Shall be in Everlasting Remembrance. Psalm CXII. 6.V. (Ved foden af graven lille opretstaaende marmorplade med "W. B.")”
JOHAN CHRISTIAN STABELL, Grave #59 (nærmest muren) ”Her under hviler Oberst JOHAN CHRISTIAN STABELL födt den 28de September 1774 död den 31te Maii 1831.
ANTON v.:. FALBE, Grave #60 (nærmest muren) “Fjernt fra sit kjere Hjem slumrer her i Herrens Fred vort elskede Barn ANTON v.:. FALBE Premier Lieutenant af Artilleriet, Ridder af Dannebroge. Han blev født d. 27de Mai 1829 og endte her sit unge ædle og daadrige Liv. D. 2den Nov. 1855. Med den dybeste Smerte savnes han af Forældre og Sødskende.”
HANS BRETFELDT, Grave #61 (fjernest fra muren) “Her ligger Ved Siden af de henfarne Smaae Hans Datters Börn Den ædle Olding HANS BRETFELDT (forts.) (#61 forts.) föd udi Holstein den 1st Maÿ 1744 kommen til Vestindien i 1763 död paa St. Croix den 10de Juni 1819. ------“
HANS MAGNUS STABELL, ALBERT CRANTZ STABELL, ADELAIDE STABELL & CASPAR LORENTZ STABELL, Grave #62 (fjernest fra muren - marmorplade paa bagsiden) “Her hvile HANS MAGNUS STABELL föd den 10de Juni 1813 i Kiöbenhavn död den 4de April 1819. ALBERT CRANTZ STABELL föd den 28de December 1814 ombord i et Skib i Portsmouth Havn död den 29de Marts 1819. ADELAIDE STABELL föd den 27de Februar 1816 paa St. Croix död den 4de April 1819. CASPAR LORENTZ STABELL föd den 14de October 1817 paa St. Croix död den 21de April 1819.
Grave #63 (kun fundament, men ingen sten eller indskrift) * * * * 2. Række inde, begyndende nordfra og talt ud fra vestmuren.
Grave #64 - Ingen indskrift.
GEORGE R. GILMORE, Jr., Grave #65 "- Ingen indskrift, men oversigt fra 1988/89 angiver, at her ligger GEORGE R. GILMORE, Jr. 1943-1946.
NORMAN DeALTIER PICKARD, Grave #66 " † NORMAN DeALTIER PICKARD Massachusetts PHM2 US Navy World War I February 9 1899 July 11 1943."
ELISABETH MÜNTHER, Grave #67 (dobbelt-gravsted m/mur omkring - kun een grav) In Sacred Memory of our beloved Mother ELISABETH MÜNTHER (née Stenersen) * Nov. 16th 1846 † Aug. 30th 1926. "Rest in Peace""
ANDREAS DECKEN, Grave #68 "Hier ruhet der Schiffscapitain ANDREAS DECKEN geb. in Flensburg d: 23. Junÿ 1788, gest: auf St: Croix d: 15. März 1838. ------ Ruhe sanft, Du treuer Gatte und liebevoller Vater, bis wir uns in der rechten Heimath wieder seh'n. ------"
HANS MATHIESEN, Grave #69 "Hier ruhet der Schiffscapita: HANS MATHIESEN geb: in Flensb: d: 26 Oct 1788, gest: auf St. Croix d: 11 Juni 1839. ------ Und die richtig vor sich gewandelt haben kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern. ----- Jesaia 57 v. 2."
MARCUS ANDERSEN, Grave #70 "Toldforvalter Postmester Løjtnant MARCUS ANDERSEN født i Danmark den 5te Marts 1855 død paa St. Croix den 10de August. 1918. Rejst af de danske Skyttefoveninger paa St. Croix 1919."
NINA KALMER & ADEL KALMER, Grave #71 "NINA KALMER f. Møller * i Rom 15 Febr: 1845. † paa St: Croix 20 Marts 1871. ------ ADEL KALMER b. Berridge * in St. Kitts 17 Febr: 1849 (forts.) (#71 forts.) † in St: Croix 4 March 1890. She rests here with, our 2 little children Muriel and Annie."
#72) - Ingen gravsten/inskription - kun et brækket marmorkors.
PETER IWERSEN, Grave #73 "Her under hviiler PETER IWERSEN Bogholder ved den kongelige danske gields Liquidations. Laane Commission. föd den 15de Iulii 1772 död den 28de Iunii 1804." (Terrænet viser, at der har været en grav mellem foregående og næste grav - ingen mur/sten.)
V. C. HVID, Grave #74 "Hospitalsforstander V. C. HVID født 29 Juli 1831 død 25 Juni 1904. ------ Venner i Danmark reiste dette Minde."
FLORENCE MARX, Grave #75-A (dobbelt-gravsted med FLORENCE MARX gittter om og 2 sten) "born Behagen b. 23 July 1861 d. 22 Aug. 1886."
JOHAN AAGAARD, Grave #75-B "JOHAN AAGAARD født 22 Septbr. 1870 død 5 Novbr. 1901. Guds Villie Skee!"
DAVID F. MARX, Grave #76 "† DAVID F. MARX b. 19 March 1856, d. 2 Feb. 1886 ------"
JENS BYGUM KRARUP-HANSEN, Grave #77 "JENS BYGUM KRARUP -HANSEN cand. jur. F. 28 Nov. 1855 D. 2. Apr. 1883."
THEODOR LUDVIG NISSEN, Grave #78 (enkeltgrav m/gitter om) "THEODOR LUDVIG NISSEN Politimester paa St. Thomas. født i Danmark 9de Stbr. 1832 død 27de Dcb. 1867. ------ Jeg er Opstandelsen og Livet. Hvo som troer paa mig, om han end døer, skal han dog leve. Joh. 11.25." Written on the gate: " J Andersen Efterf¢lger Blegdamsvej no 124"
NICOLAI PETER SCHACK JOHANSEN, Grave #79 "Muret gravsten, væltet og brækket - mulig inskription underneden. (Oversigt fra 1988/89 angiver, at her ligger Cand. juris NICOLAI PETER SCHACK JOHANSEN 1835-1865.)"
EDWARD A. HEILBOUTH, Grave #80 "EDWARD A. HEILBOUTH Born Nov. 21, 1808 Died Sept. 16, 1872."

Back to menu